Pallas

PŮDORYS 1. NP Půdorys 1. NP

Popis Dům je půdorysně navržen jako dva vzájemně posunuté obdélníky. Hmota objektu a tvary střech nad nimi korespondují s navrhovaným vnitřním členěním, jsou řešeny jako kombinace ploché střechy a pultových střech se sklonem 10°. Celkový půdorysný rozměr je 12,5 x 15 m, výška po nejvyšší hřeben 5,2 m. Celková podlahová plocha 116 m2 předpokládá bydlení pro 4-5 osob.

Umístění na pozemku Dům je určen do mírného svahu v podélné ose s minimální šířkou pozemku 18,5 m. Preferovaná orientace se vstupem na sever.

Dispozice Objekt je členěný na denní a noční část, čemuž odpovídá i členění půdorysného tvaru dvou posunutých obdélníků. Denní část tvoří v podélné ose domu výškově členěný otevřený prostor, s průhledem od hlavního vstupu až po vnější zadní terasu. Pokoje a koupelna noční části jsou situovány v noční části domu, na jedné výškové úrovni se vstupem do domu.

Architektura Architektonické řešení hmot objektu i tvary střech nad nimi odpovídají funkčním částem objektu. Pultové střechy nad denní částí jsou navrhovány s krytinou z falcovaného plechu, exteriérová omítka bílé barvy v kombinaci s dřevěným fasádním obkladem. Noční část má navrhovanou plochou střechu a fasádu po celém obvodu z dřevěných fasádních obkladů. Obklad je možné nahradit exteriérovou omítkou v jiné barvě.


Kontaktní formulář