Technické standardy Atrium Exclusive

Maximální kvalita

Difuzně otevřená konstrukce DifuTech vyniká mimořádnou kvalitou řemeslného zpracování tisíců detailů. Díky správně provedené instalační předstěně mají domy ATRIUM prodlouženou životnost a jsou pro jejich obyvatele funkčně bezproblémové.

Úspora energií

Obvodové stěny, stropy, střešní konstrukce a podlahy jsou navržené tak, že vykazují velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Vyvážené vlastnosti všech konstrukcí celoročně zajišťují komfortní klima ve Vašem domě.

Zdravé, ekologické a přirozené bydlení

Domy ATRIUM EXCLUSIVE poskytují zdravé a ekologické bydlení, a to zejména díky difuzně otevřené konstrukci DifuTech® a díky dodávanému systému větrání s rekuperací.


Pohoda vnitřního prostředí po celý rok

Díky použití kvalitních dřevovláknitých desek nabízejí domy ATRIUM optimální klima, a to nejen v zimním, ale rovněž v letním období. Dřevovláknité desky vyráběné suchou cestou mají tepelně akumulační schopnost, která je využita v zimě proti mrazu a v létě proti přehřívání.

Uživatelsky komfortní systém

Zvuková a tepelná izolace konstrukčního systému ATRIUM dosahuje nadstandardních parametrů přesahujících patřičné normy a to zejména díky navržené skladbě stěn a plošné hmotnosti jednotlivých vrstev konstrukcí. Celý systém má vynikající požární odolnost, která byla ověřená ve zkušebně a je deklarovatelná.

Difutech - pětihvězdičková kvalita

Standardy 01Certifikovaný a ověřovaný systém

Firma ATRIUM vlastní certifikáty od renomovaných zkušeben TZÚS Praha a LGA Norimberk. Těmito nezávislými zkušebnami je rovněž průběžně kontrolována výroba našich domů. Firma ATRIUM je též držitelem certifikátu o shodě systému managementu jakosti dle normy ISO 9001:2009. Domy ATRIUM EXCLUSIVE vyhovují českým (ČSN) a evropským (EN) normám.